Vakok és Gyengénlátók

Gyógyszertámogatás


Eljáró ügyintéző:

Fenyvesi Gábor

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

-        megállapítás iránti kérelem,

-        jövedelemigazolás és vagyonnyilatkozat,

-        30 napnálnem régebbi, gyógyszertár által kiállított számla

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy,

a)   akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg és a család tagjai egyikének sincs vagyona, és

b)  akinek számlával igazolt gyógyszerköltsége a család havi összjövedelméhez viszonyított aránya a jövedelem legalább 10 %-át elérő költséghányad.

Gyógyszertámogatás ugyanazon személynek éventelegfeljebb két alkalommal állapítható meg.

A gyógyszertámogatás összege alkalmanként 3000,-forint.

Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki az Szt. alapján érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik.

 

Az ügyintézés határideje:

21 nap

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

a kézhezvételtől számított 15 napon belül Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez, de a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani

Kapcsolódó jogszabályok:

-        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,

-        a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,

-        Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

formanyomtatvány

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására


Kapcsolódó dokumentumok:
KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

Magyar Falu Program
Bethlen Gábor Alap
Névjegy

Hivatalos név: Nagyváty Község Önkormányzata

Postai cím: 7912 Nagyváty, Kossuth u. 41.

Telefonszám: 73/346-022

Fax: 73/546-002

e-mail: nagypeterd@hotmail.com


Gyakran keresett oldalak