Vakok és Gyengénlátók

Tanulmányi eredményt ösztönző támogatás


Eljáró ügyintéző:

Fenyvesi Gábor

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

- kérelem,

- bizonyítvány másolata

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Tanulmányi eredményt ösztönző támogatásra jogosult minden olyan, a szociális rendelet hatálya alá tartozó nappali tagozatos középiskolás, aki középiskolai tanulmányokat folytat, hallgatói jogviszonya fennáll, a tárgyévben a félévi vagy év végi tanulmányi átlaga legalább 4,00 (jó rendű) és a tanuló keresőtevékenységet nem folytat.

A támogatás mértéke félévi vagy év végi legalább 4,00 (jó rendű) tanulmányi eredmény esetén 4.000,- Ft.

A támogatásra nem jogosult:

a) az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő és az önkormányzattól pénzbeli támogatásban részesülő tanuló,

            b) az évismétlő középiskolás.

A támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

 

Az ügyintézés határideje:

21 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

a kézhezvételtől számított 15 napon belül Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez, de a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani

 

Kapcsolódó jogszabályok:

-        a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,

-        a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,

-        Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

formanyomtatvány

KÉRELEM tanulmányi eredményt ösztönző támogatás megállapítására


Kapcsolódó dokumentumok:
KÉRELEM iskolakezdési támogatás megállapítására

Magyar Falu Program
Bethlen Gábor Alap
Névjegy

Hivatalos név: Nagyváty Község Önkormányzata

Postai cím: 7912 Nagyváty, Kossuth u. 41.

Telefonszám: 73/346-022

Fax: 73/546-002

e-mail: nagypeterd@hotmail.com


Gyakran keresett oldalak