Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

Elnök:

Kis-Tóth Kálmán képviselő

 

Tagjai:

Nagy Ákos képviselő

Sarkadi-Nagy Sándorképviselő

 

Feladata:

Nyilvántartja és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat és ellátja az összeférhetetlenséggel, méltatlansággal kapcsolatos feladatokat.